تغییر نام در دومینیکا پس از دریافت تابعیت

پس از دریافت تابعیت دومینیکا، شما ممکن است در هر برهه ای از زمان تصمیم به تغییر نام بگیرید. یکی از خدمات تیم ما برای شما، اقدام برای تغییر نام در دومینیکا است که شامل تغییر نام شما در مدارک تابعیت دومینیکا و پاسپورت دوم شماست. شما میتوانید حتی پس از دریافت تابعیت دومینیکا، به راحتی امور مربوط به تغییر نام در دومینیکا را تنها با ارائه مدارک و پرداخت هزینه های دولتی انجام دهید.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام در دومینیکا

  • سند تغییر نام با امضای متقاضی.
  • قولنامه اجرای موعد مقرر.
  • کپی پاسپورت.
  • اصل گواهی تابعیت.
  • فرم گذرنامه که به درستی تحت نام جدید امضا شده است.
  • اصل شناسنامه یا گزیده ای از سابقه تولد.
  • دو قطعه عکس پاسپورتی، برای فرم گذرنامه.
  • قصد تغییر نام باید در سه روزنامه محلی در کشور مبدا و/یا کشور محل اقامت (در صورت متفاوت بودن) منتشر شود. کپی از انتشارات باید به همراه درخواست ارسال شود

کلیه مدارکی که به زبان انگلیسی نیستند باید توسط مترجم مورد تایید به انگلیسی ترجمه شوند. ترجمه باید ضمیمه سند اصلی، ترجمه شده و دارای امضای مترجم، نام کامل و مشخصات تماس وی باشد.

مدارک نباید بیش از سه (3) ماه قبل از ارسال درخواست به مقامات دومینیکن تهیه شده باشند. کلیه اسنادی که به صورت کپی (و نه اصل) ارائه می شوند، مانند شناسنامه، باید محضری باشند (و سپس کپی محضری باید ترجمه شود).

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}