هزینه پاسپورت دومینیکا

ازآنجایی که هزینه اخذ پاسپورت دومینیکا نسبت به کشورهایی همچون ترکیه، کمتر است، دومینیکا به یکی از مقاصد اصلی افرادی تبدیل شده است که مایل به دریافت پاسپورت دوم هستند. در این بخش متقاضیان می توانند بسته به نوع سرمایه گذاری با میزان هزینه اخذ پاسپورت دومینیکا و اقامت دائم و روند پرداخت آنها که بطور معمول طی 3 مرحله انجام می‌گردد آشنا شوند. البته برای دریافت اطلاعات دقیق تر درباره قیمت پاسپورت دومینیکا،

 

هزینه پاسپورت دومینیکا

 

محل سرمایه گذاری در دومینیکا

از نظر دولت دومینیکا سرمایه حاصل از اجرای برنامه "شهروند اقتصادی" را می توان با کنترل و هدایت آن به سوی توسعه اهداف ملی که همانا تامین مالی پروژه های بخش عمومی و خصوصی می باشد هزینه نمود.

پروژه های بخش عمومی

در این پروژه‌ها بر حسب ضرورت و اولویت، تامین مالی انجام می‌گردد که شامل: ساخت مدارس، نوسازی بیمارستان ها، ساخت استادیوم های ورزشی و ارتقای بخش های ساحلی می باشد.

پروژه های خصوصی

تاکید دولت بر توسعه گردشگری، فناوری اطلاعات و بخش های کشاورزی می باشد. بنابراین پروژهای بخش عمومی که بایستی تحت برنامه "شهروند اقتصادی" تامین مالی شوند، زیر مجموعه یکی از این بخشها قرار می گیرند.

شرایط زیر جهت برنامه اقتصادی شهروندی لازم می‌باشد:

 درخواست کننده اصلی باید بالای ۲۱ سال باشد.

 درخواست کننده باید یک سری معاینات پزشکی انجام دهد.

درخواست کننده نباید هیچ گونه سابقه ارتکاب جرم داشته باشد.

افراد وابسته و فرزندان متقاضی باید زیر ۲۱ سال و مجرد باشند.

 

هزینه‌های متقاضی اخذ اقامت دائم و پاسپورت دومینیکا

یک فرد مجرد ۱۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا
زوج بدون فرزند ۱۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا
یک زوج + ۱ فرزند زیر ۱۸سال ۱۷۵.۰۰۰ دلار آمریکا
یک زوج + ۲ فرزند زیر ۱۸سال ۱۷۵.۰۰۰ دلار آمریکا
به ازای هر فرزند دیگر (با حداکثر ۲۵ سال سن) ۲۵.۰۰۰ دلار آمریکا

 

هزینه های سرمایه گذاری در دومینیکا

به مبالغ فوق هزینه های تایید فرم متقاضی ، پروسه چک امنیتی ، صدور شناسنامه ، صدور پاسپورت اضافه میگردد.

  • هزینه تقاضا به ازاء هر نفر : ۳۰۰۰ دلار
  • هزینه بررسی امنیتی: متقاضی ۷۵۰۰ دلار-همسر ۷۵۰۰ دلار-فرزندان ۴۰۰۰ دلار
  • هزینه ثبت: ۷۵۰ دلار به ازای هر نفر
  • هزینه صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر
  • هزینه حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا به ازای هر نفر ۸۵۰۰ دلار و سرپرست خانواده ۱۵۰۰۰ دلار
  • هزینه پروسسینگ فی ۱۸۵۰ دلار به ازای هر نفر
  • هزینه اپلیکیشن فرم هر نفر ۳۵۰۰ دلار

سرمایه اهدایی پس از تایید مدارک به حساب دولت دومینیکا پرداخت می‌گردد.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}