افزودن فرزند تازه متولد شده در پاسپورت دومینیکا

یکی از مزایای پاسپورت دومینیکا، قابلیت انتقال آن به نسل های بعدی است. امنیت کشور دومینیکا خیال شما را از بابت امنیت فرزندانتان آسوده میکند. از این رو شما میتوانید حتی بعد از اخذ تابعیت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری یا خرید ملک، برای افزودن فرزند در پاسپورت دومینیکا اقدام نمایید.

شما میتوانید تنها با جمع آوری مدارک و پرداخت هزینه های مرتبط با افزودن فرزند در پاسپورت دومینیکا و به کمک تیم ما، جهت دریافت تابعیت برای فرزندان خود نیز اقدام نمایید. افزودن فرزند در پاسپورت دومینیکا محدودیت تعداد ندارد و شما می توانید تمامی فرزندان تحت تکفل خود را به پاسپورت خود اضافه کنید.

 

مدارک مورد نیاز افزودن فرزند در پاسپورت دومینیکا

 • فرم درخواست 12 باید در دو نسخه تکمیل شود. والدین یا قیم قانونی متقاضی زیر هجده (18) سال باید فرم درخواست 12 را از طرف فرزند تازه متولد شده امضا کنند. فرم 12 باید محضری باشد.
 • فرم D1 (فرم افشا) هر دو والدین باید امضا کنند (امضا و نام).
 • فرم گذرنامه. هر دو والدین باید امضا کنند (امضا و نام).
 • پرونده واکسیناسیون نوزاد.
 • درخواست نامه خطاب به وزیر محترم تابعیت از سرپرست خانواده الزامی است.
 • کپی کامل گواهی شده گذرنامه هر دو والدین.
 • کپی مصدق سند ازدواج/انحلال ازدواج، در صورت لزوم. اگر متقاضی طلاق گرفته و مجدداً ازدواج کرده باشد، کپی فسخ نکاح محضری نیز لازم است.
 • کپی گواهی تابعیت والدین.
 • کپی تایید شده از هر مدرک شناسایی / گذرنامه نوزاد.
 • شناسنامه یا مدرکی از سابقه تولد فرزند تازه متولد شده. لطفاً 2 کپی مصدق از هر مدرک تهیه کنید.
 • سوگند نامه. هر دو والدین باید امضا کنند (امضا و نام).
 • ده قطعه عکس پاسپورتی تایید شده، برای تازه متولد شده.
   

کلیه مدارکی که به زبان انگلیسی نیستند باید توسط مترجم مورد تایید به انگلیسی ترجمه شوند. ترجمه باید ضمیمه سند اصلی، ترجمه شده و دارای امضای مترجم، نام کامل و مشخصات تماس وی باشد.

مدارک نباید بیش از سه (3) ماه قبل از ارسال درخواست به مقامات دومینیکن تهیه شده باشند. کلیه اسنادی که به صورت کپی (و نه اصل) ارائه می شوند، مانند شناسنامه، باید محضری باشند (و سپس کپی محضری باید ترجمه شود).

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}