شرایط تابعیت دومینیکا

 

شرایط دریافت پاسپورت و تابعیت دومینیکا

- حداقل سن 18 سال برای متقاضی اصلی.
- در صورت درخواست برای فرزندان وابسته، حداکثر سن 30 سال و در صورت درخواست برای والدین وابسته حداقل سن 55 سال.
- در صورت درخواست برای خواهر و برادر وابسته حداکثر سن 25 سال.
- ارائه گواهی عدم سو پیشینه برای کلیه افراد خانوار.
- ارائه گواهی سلامت پزشکی.
- ارائه مدارک مبنی بر تمکن مالی، گردش حساب بانکی و غیره.
- سایر مدارک عمومی شامل: شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، گواهی تحصیلی.

سن  سال برای متقاضی اصلی.
- در صورت درخواست برای فرزندان وابسته، حداکثر سن 3
0

سال  صورت درخواست برای والدین وابسته حداقل سن 55 سال.
- در صورت درخواست برای خواهر و برادر وابسته حداکثر سن 25 سال.
- ارائه گواهی عدم سو پیشینه برای کلیه افراد خانوار.
- ارائه گواهی سلامت پزشکی.
- ارائه مدارک مبنی بر تمکن مالی، گردش حساب بانکی و غیره.
- سایر مدارک عمومی شامل: شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، گواهی تحصیلی.

در بسیاری از کشورها جهت دریافت تابعیت، داشتن مدرک تحصیلی یا تسلط به زبان و الزام زندگی و سکونت ۵ ساله یا بیشتر است ، اما شرایط اخذ پاسپورت و تابعیت دومینیکا شامل هیچ یک از این موارد نیست و شما میتوانید فقط در ۱۲۰ روز با صرف هزینه پاسپورت دومینیکا ، تابعیت دومینیکا را داشته باشید و دیگر نیازی به اخذ اقامت اولیه یا حضور شما در دومینیکا نیست.

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ پاسپورت دومینیکا

 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}